POLYCOM HDX 4500

Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom HDX 4500

Mô tả:
HDX 4500 hoàn chỉnh với màn hình máy tính để bàn, codec video và tất cả các loại cáp cần thiết để thiết lập nhanh chóng và dễ dàng để bạn có thể bắt đầu thực hiện cuộc gọi ngay lập tức. HDX 4500 của Polycom có ​​thể tích hợp với các dịch vụ hội nghị trên web như Skype for Business, Zoom , GoToMeeting và Lifesize Cloud

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

POLYCOM HDX 4500

Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom HDX 4500