Polycom RMX 1500

Thiết bị điều khiển đa điểm – MCU Polycom RMX 1500

Mô tả:
RMX 1500 là MCU HD hiệu suất cao dựa trên tiêu chuẩn của Polycom. Là yếu tố cốt lõi của giải pháp hội nghị truyền hình Polycom, MCU kết hợp tất cả các thành phần riêng lẻ cần thiết trong một nền tảng duy nhất, với chức năng gatekeeper, ISDN và chức năng lập lịch trình
Hỗ trợ SIP, H.323, PSTN và ISDN.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Polycom RMX 1500

Thiết bị điều khiển đa điểm - MCU Polycom RMX 1500