POLYCOM RMX 1800

Điều khiển đa điểm hội nghị truyền hình Polycom MCU RMX 1800

Mô tả:
Thiết bị điều khiển đa điểm Polycom RMX 1800 được điều khiển thông qua mạng LAN bới giao diện WEB Client có sẵn trong thiết bị. Dễ dàng điều khiển RMX 1800 thông qua các trình duyệt có sẵn trên máy tính như IE hoặc Firefox.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

POLYCOM RMX 1800

Điều khiển đa điểm hội nghị truyền hình Polycom MCU RMX 1800