POLYCOM TRIO 8500

Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8500

Thiết bị Polycom Trio8500 là điện thoại IP phone cao cấp, có màn hình chạm tương tác cảm ứng, chạy trên nền tảng Open SIP của hệ thống tổng đài điện thoại Voip, đặc biệt hơn Skype For Business có thể đăng nhập trực tiếp lên thiết bị Polycom.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

POLYCOM TRIO 8500

Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8500