POLYCOM VSX 8000

Thiết bị hội nghị truyền hình POLYCOM VSX 8000

Mô tả:
– Cung cấp các chức năng như camera tự hiệu chỉnh, thiết lập với PowerCam Plus camera, tích hợp Vortex, từ laptop kết nối trực tiếp qua đường VGA-in và bổ sung đường âm thanh POTS
– Tính năng mới dành cho VSX Series như: luôn sẵn dùng, chi tiết và hỗ trợ trên 200 lệnh API, bao gồm cáp nối vào ra và thông tin kỹ thuật khác. Để thích hợp với các môi trường khác nhau
Polycom đưa ra 3 sản phẩm riêng biệt:
– VSX 8000 sản phẩm chỉ mã hoá / giải mã, thích hợp khi sử dụng bởi người dùng tuỳ chỉnh.
– VSX 8400 bao gồm 1 camera PowerCam, 2 microphones và phần mềm chia sẻ People+Content.
– VSX 8800 bao gồm 1 camera PowerCam, 2 microphones và phần mềm chia sẻ People+Content, phần mềm điều khiển đa điểm MPPlus và bộ loa phụ trợ hỗ trợ Polycom StereoSurround

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

POLYCOM VSX 8000

Thiết bị hội nghị truyền hình POLYCOM VSX 8000