Tai nghe một tai LBB3442 / 00

  • Tai nghe đơn nhẹ
  • Sử dụng tai trái hoặc tai phải
  • Giắc cắm mạ vàng góc cạnh bên phải
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Tai nghe một tai LBB3442 / 00

Tai nghe đơn nhẹ Sử dụng tai trái hoặc tai phải Giắc cắm mạ vàng góc cạnh bên phải