Tản nhiệt cho khu vực kích thước lớn LBB4512 / 00

  • Bao phủ lên đến 2600 m2 (một sóng mang, 4 kênh chất lượng tiêu chuẩn)
  • Kiểm soát độ lợi tự động đảm bảo chức năng IRED (điốt phát tia hồng ngoại) với hiệu suất tối đa
  • Lựa chọn sản lượng điện để hiệu quả và tiết kiệm
  • Mắt an toàn
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Tản nhiệt cho khu vực kích thước lớn LBB4512 / 00

Bao phủ lên đến 2600 m2 (một sóng mang, 4 kênh chất lượng tiêu chuẩn) Kiểm soát độ lợi tự động đảm bảo chức năng...