Thiết bị đa phương tiện DCNM-MMD2

  • Màn hình cảm ứng điện dung 7 “cho video, nội dung cuộc họp và truy cập interneta
  • Trình đọc thẻ không tiếp xúc Giao tiếp trường gần (NFC) tích hợp
  • Micrô có thể cắm không phô trương
  • Loa hai chiều được tích hợp
  • Chức năng bổ sung thông qua giấy phép phần mềm và bên thứ ba / ứng dụng tùy chỉnh
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị đa phương tiện DCNM-MMD2

Màn hình cảm ứng điện dung 7 “cho video, nội dung cuộc họp và truy cập interneta Trình đọc thẻ không tiếp xúc Giao tiếp...