Thiết bị hội nghị AVER EVC150

Hệ thống hội nghị truyền hình đơn điểm AVER EVC150

Mô tả:

  • Thiết bị hội nghị truyền hình tất cả trong một cho truyền hình điểm
  • Điểm Full HD 1080p
  • Chia sẻ dữ liệu ( video, hình ảnh ) dễ dàng trên 1 màn hình hoặc 2 màn hình tùy theo nhu cầu
  • Kết nối 4 micro mở rộng để có thêm vùng phủ sóng
  • Ghi và lưu trữ dữ liệu dễ dàng với USB tránh mất thông tin sau cuộc họp
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị hội nghị AVER EVC150

Hệ thống hội nghị truyền hình đơn điểm AVER EVC150