Thiết bị thảo luận có micrô ngắn CCSD-DS

  • Chỉ báo có thể nói được đang chờ cấp bằng sáng chế duy nhất
  • Thiết kế tiện dụng nhỏ gọn, hấp dẫn
  • Chức năng cắm và chạy để đảm bảo thời gian cài đặt và cấu hình lại nhanh chóng
  • Dễ dàng định cấu hình làm thiết bị tham gia hoặc thiết bị chủ tọa
  • Miễn nhiễm với nhiễu điện thoại di động
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị thảo luận có micrô ngắn CCSD-DS

Chỉ báo có thể nói được đang chờ cấp bằng sáng chế duy nhất Thiết kế tiện dụng nhỏ gọn, hấp dẫn Chức năng cắm...