Thiết bị thảo luận DCNM-D

‘- Thiết bị thảo luận DCNM-D được giải thưởng về thiết kế

– Thiết bị có thể định cấu hình như một người tham gia, sử dụng kép hoặc thiết bị chủ tịch

– Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị thảo luận DCNM-D

‘- Thiết bị thảo luận DCNM-D được giải thưởng về thiết kế – Thiết bị có thể định cấu hình như một người tham gia,...