Thiết bị thảo luận không dây DCNM-WD

  • Bộ pin có thể tháo rời, dễ dàng thay đổi và sạc
  • Có thể định cấu hình Thiết bị không dây với tư cách là người tham gia, sử dụng kép hoặc chủ tọa bằng cách sử dụng giao diện trình duyệt web
  • Chức năng có thể được mở rộng với các mô-đun phần mềm mà không cần sửa đổi phần cứng
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị thảo luận không dây DCNM-WD

Bộ pin có thể tháo rời, dễ dàng thay đổi và sạc Có thể định cấu hình Thiết bị không dây với tư cách là...