Thiết bị thảo luận với màn hình cảm ứng DCNM-DE

‘- Màn hình cảm ứng điện 4,3 inch và đầu đọc NFC tích hợp để nhận biết nhanh chóng người tham gia

– Có thể định cấu hình như một người tham gia, sử dụng kép hoặc thiết bị chủ tịch

– Chức năng có thể được mở rộng thuận tiện với các mô-đun phần mềm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị thảo luận với màn hình cảm ứng DCNM-DE

‘- Màn hình cảm ứng điện 4,3 inch và đầu đọc NFC tích hợp để nhận biết nhanh chóng người tham gia – Có thể...