Maxhub UC M30 là một trong số hiếm những camera hội nghị truyền hình trên thị trường có thể quay góc rộng lên đến 180°. Khả năng này đặc biệt hữu ích cho các phòng họp nhỏ thiết kế bàn theo hình dạng đặc biệt như: chữ U, nửa vòng tròn.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

UC M30

Camera hội nghị truyền hình Maxhub UC M30