UCM6200 series

Thiết bị tổng đài IP Grandstream UCM6200

UCM6200 series thiết kế để cung cấp giải pháp tập trung cho nhu cầu liên lạc của doanh nghiệp, thiết bị tổng đài IP UCM6200 kết hợp các tính năng thoại, video, dữ liệu và di động cấp doanh nghiệp trong một giải pháp dễ quản lý. Dòng tổng đài IP, cho phép các doanh nghiệp hợp nhất nhiều công nghệ truyền thông, chẳng hạn như thoại, gọi video, hội nghị truyền hình, giám sát video, công cụ dữ liệu, tùy chọn di động và quản lý truy cập cơ sở vào một mạng chung có thể được quản lý và / hoặc truy cập từ xa. Dòng UCM6200 an toàn và đáng tin cậy cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp mà không cần bất kỳ phí cấp phép, chi phí cho mỗi tính năng hoặc phí định kỳ.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

UCM6200 series

Thiết bị tổng đài IP Grandstream UCM6200