Vỏ bộ sạc cho 56x LBB4540 – LBB4560 / 00

  • Có thể chứa 56 máy thu bỏ túi
  • Cơ sở điện lưới chung cho phép sử dụng trên toàn thế giới
  • Sạc lại nhanh chóng: trong vòng 1 giờ 45 phút
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Vỏ bộ sạc cho 56x LBB4540 – LBB4560 / 00

Có thể chứa 56 máy thu bỏ túi Cơ sở điện lưới chung cho phép sử dụng trên toàn thế giới Sạc lại nhanh chóng:...