Đơn vị mở rộng hệ thống CCSD-EXU

  • Mở rộng Hệ thống Thảo luận Kỹ thuật số CCS 1000 D lên đến 245 Thiết bị Thảo luận
  • Dễ dàng kết nối với hệ thống bằng cách sử dụng đầu nối tròn 6 cực
  • Bộ chia tích hợp cho phép cài đặt tại bất kỳ điểm thuận tiện nào trong hệ thống, bao gồm cả vòng lặp cho các đơn vị mở rộng xếp tầng
  • Một trung kế và hai kết nối chạm tắt có bảo vệ ngắn mạch
  • Đặt tự do hoặc gắn trên giá 19 ”; nhà ở tương tự như đơn vị điều khiển
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Đơn vị mở rộng hệ thống CCSD-EXU

Mở rộng Hệ thống Thảo luận Kỹ thuật số CCS 1000 D lên đến 245 Thiết bị Thảo luận Dễ dàng kết nối với hệ...