POLYCOM QDX 6000

Thiết bị hội nghị truyền hình POLYCOM QDX 6000

Mô tả:
Polycom QDX 6000 là sự cân bằng hoàn hảo về chất lượng, hiệu quả, đơn giản và khả năng chi trả cho hội nghị truyền hình đa vị trí. hội nghị truyền hình chất lượng cao phù hợp cho các tổ chức nhỏ và vừa.

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

POLYCOM QDX 6000

Thiết bị hội nghị truyền hình POLYCOM QDX 6000