POLYCOM VSX 7000

Thiết bị hội nghị truyền hình POLYCOM VSX 7000

Mô tả:
Tích hợp với hệ thống hội nghị truyền hình có khả năng kết nối IP
Một camera PTZ-chất lượng cao
Chất lượng âm thanh vượt trội
Chia sẻ nội dung miễn phí với Polycom People + Content IP công nghệ ™
Tích hợp với Polycom SoundStation VTX 1000® để khởi động các cuộc gọi video

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

POLYCOM VSX 7000

Thiết bị hội nghị truyền hình POLYCOM VSX 7000