Cáp mạng LBB4416/ 10

  • Cáp mạng lai chắc chắn
  • Sợi quang học bằng nhựa kép (POF) và dây dẫn điện bằng đồng
  • Được lắp ráp sẵn với các đầu nối ở cả hai đầu
  • Vật liệu tấm ít khói / không halogen (LSZH)
  • Phạm vi nhiệt độ rộng hoạt động
Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cáp mạng LBB4416/ 10

Cáp mạng lai chắc chắn Sợi quang học bằng nhựa kép (POF) và dây dẫn điện bằng đồng Được lắp ráp sẵn với các đầu...