Thiết bị đa phương tiện DCNM-MMD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 ”

Micrô có thể cắm không phô trương

Loa hai chiều được tích hợp

Video, nội dung cuộc họp và truy cập internet

Chức năng bổ sung thông qua giấy phép phần mềm và bên thứ ba / ứng dụng tùy chỉnh

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Thiết bị đa phương tiện DCNM-MMD

Màn hình cảm ứng điện dung 7 ” Micrô có thể cắm không phô trương Loa hai chiều được tích hợp Video, nội dung cuộc...